Om virksomheden

Posted at 02/03/2012 | By : | Categories : Uncategorized | Comments Off on Om virksomheden

Om virksomheden

Pharma-Skan har eksisteret som selvstændigt firma siden 1992. I årene fra 1975 til 1992 foregik lægemiddelfremstillingen som en del af produktionen på Skanderborg Apotek.

I starten af 90’erne ønskede myndighederne at centralisere apotekernes produktion af infusions- og skyllevæsker. Dette medførte, at infusions- og skyllevæsker nu blev produceret på Skanderborg Apotek i lønarbejde for DAK Laboratoriet, og siden hen for Nycomed A/S.

I 1995 medførte ny lovgivning på området, at det ikke længere var muligt for Skanderborg Apotek at producere lægemidler i lønarbejde for industrien.

Produktionen af produkter for Nycomed blev henlagt til et nyt firma, der fik navnet Pharma-Skan.

Pharma-Skan er §39 godkendt af Lægemiddelstyrelsen til produktion af sterile og ikke-sterile lægemidler.

Pharma-Skan er derfor underkastet Lægemiddelstyrelsens kontrol af virksomhedens GMP forhold.