Kvalitet

Posted at 04/06/2012 | By : | Categories : Uncategorized | 0 Comment

Kvalitet

Alle lægemidler fremstilles i overensstemmelse med gældende GMP-regler i Europa. For øvrige produkter aftaler kunden og Pharma-Skan kvalitetsgrundlaget, som f.eks. kan være dele af GMP og relevante ISO-standarder. Pharma-Skan`s kvalitetsmålsætning og kvalitetspolitik danner under alle omstændigheder basis for alle fremstillingsaktiviteter.

Kvalitetsmålsætning:

– At fremstille ensartede, fejlfri produkter, der i hele holdbarhedsperioden opfylder de givne specifikationer og købers forventninger.

– At Pharma-Skan som indehaver af en fremstillertilladelse producerer lægemidler, der er egnede til deres tilsigtede anvendelse, som overholder kravene i markedsføringstilladelsen eller tilladelser givet til kliniske forsøg, samt ikke udsætter patienter for risici som følge af utilstrækkelig kvalitet, sikkerhed eller virkning.

– At alle aktiviteter i forbindelse med produktion og salg af Pharma-Skans produkter er med til at styrke samt bevare Pharma-Skans ry som en kvalitetsbevidst virksomhed og leverandør af god kvalitet.

– At være omkostningsbevidst.

Kvalitetspolitik

– At planlægning, fremstilling, kontrol og forhandling af Pharma-Skans produkter foregår i et velfungerende system, der sikrer, at produkterne opfylder kvalitetskravene.

– At kvalitetssystemet til enhver tid er beskrevet og ajourført.

– At fremstilling, kontrol og afprøvninger til enhver tid foregår med metoder og udstyr, der sikrer at produktet opfylder de fastsatte krav, og at krav til dette udstyr er fastsat og opfyldt.

– At alle medarbejdere kender kvalitetsmålsætning og kvalitetspolitik og er aktive i kvalitetsforbedring således at kvalitet er alles ansvar.

– At medarbejdere er veluddannede og motiverede til den enkeltes funktion, og at dette vedligeholdes via uddannelse og læring.

– At enhver medarbejder kender sit ansvars- og kompetenceforhold.

– Kontinuerligt at leve op til de krav, der danner baggrund for Lægemiddelstyrelsens udstedte tilladelser, f.eks. GMP og GDP.